Arabiska för genomförbarhet, livskraft

SalaaHiyya
ﺻَﻠَﺎﺣِﻴَّﺔ
genomförbarhet, livskraft – femininum singular

Det arabiska ordet för genomförbarhet, livskraft uttalas SalaaHiyya och skrivs ﺻَﻠَﺎﺣِﻴَّﺔ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet genomförbarhet, livskraft

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet genomförbarhet, livskraft består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, lam som skrivs och uttalas l och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med genomförbarhet, livskraft

Alla bokstäver i genomförbarhet, livskraft

ﺻَﻠَﺎﺣِﻴَّﺔ
ﺻـ
ـﻠـ
ـﺎ
ﺣـ
ـﻴـ
ـﺔ
 
ﺻـ
ـﻠـ
ـﺎ
ﺣـ
ـﻴـ
ـﺔ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺎ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺔ
 
Sad
S
lam
l
alef
Ha
H
ya
y
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för genomförbarhet, livskraft består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺻَﻠَﺎﺣِﻴَّﺔ och uttalas SalaaHiyya.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för genomförbarhet, livskraft

fa3aal blir SalaaHiyya

Vi har sett att det arabiska ordet för genomförbarhet, livskraft skrivs ﺻَﻠَﺎﺣِﻴَّﺔ och uttalas SalaaHiyya. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3aal och ordets rotbokstäver är S, l och H, blir ordet SalaaHiyya.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som genomförbarhet, livskraft