Arabiska för huvud

ra's
ﺭَﺃﺱ
huvud – maskulinum singular

Det arabiska ordet för huvud uttalas ra's och skrivs ﺭَﺃﺱ.

Om ljudfilerna
Kategori: anatomi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet huvud

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet huvud består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, alif hamza som skrivs och uttalas ' och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med huvud

Alla bokstäver i huvud

ﺭَﺃﺱ
 
 
ـﺮ
ـﺄ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
ra
r
alif hamza
'
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för huvud består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas ' och är en del av ordets rot. Bokstaven sin som skrivs ﺱ och uttalas s och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺭَﺃﺱ och uttalas ra's.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för huvud

fa3l blir ra's

Vi har sett att det arabiska ordet för huvud skrivs ﺭَﺃﺱ och uttalas ra's. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är r, ' och s, blir ordet ra's.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som huvud