Arabiska för vakt

Haaris
ﺣَﺎﺭِﺱ
vakt – maskulinum singular

Det arabiska ordet för vakt uttalas Haaris och skrivs ﺣَﺎﺭِﺱ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns vakt i:

Hurraas
ﺣُﺮَّﺍﺱ
vakt – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet vakt

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vakt består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, ra som skrivs och uttalas r och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vakt

Alla bokstäver i vakt

ﺣَﺎﺭِﺱ
ﺣـ
ـﺎ
 
ﺣـ
ـﺎ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺎ
ـﺮ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
Ha
H
alef
ra
r
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för vakt består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ och uttalas s och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣَﺎﺭِﺱ och uttalas Haaris.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för vakt

faa3il blir Haaris

Vi har sett att det arabiska ordet för vakt skrivs ﺣَﺎﺭِﺱ och uttalas Haaris. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är H, r och s, blir ordet Haaris.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som vakt