Arabiska för huvudvärk

Sudaa3
ﺻُﺪَﺍﻉ
huvudvärk – maskulinum

Det arabiska ordet för huvudvärk uttalas Sudaa3 och skrivs ﺻُﺪَﺍﻉ.

Om ljudfilerna
Kategori: medicin
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet huvudvärk

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet huvudvärk består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, dal som skrivs och uttalas d och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med huvudvärk

Alla bokstäver i huvudvärk

ﺻُﺪَﺍﻉ
ﺻـ
ـﺪ
 
ﺻـ
ـﺪ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺪ
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
Sad
S
dal
d
alef
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för huvudvärk består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺻُﺪَﺍﻉ och uttalas Sudaa3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för huvudvärk

fu3aal blir Sudaa3

Vi har sett att det arabiska ordet för huvudvärk skrivs ﺻُﺪَﺍﻉ och uttalas Sudaa3. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3aal och ordets rotbokstäver är S, d och 3, blir ordet Sudaa3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som huvudvärk