Arabiska för del, lektion, period

HiSSa
ﺣِﺼَّﺔ
del, lektion, period – femininum singular

Det arabiska ordet för del, lektion, period uttalas HiSSa och skrivs ﺣِﺼَّﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns del, lektion, period i:

HiSaS
ﺣِﺼَﺺ
del, lektion, period – femininum plural
Kategori: utbildning
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet del, lektion, period

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet del, lektion, period består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, Sad som skrivs och uttalas S och Sad som skrivs och uttalas S. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med del, lektion, period

Alla bokstäver i del, lektion, period

ﺣِﺼَّﺔ
ﺣـ
ـﺼـ
ـﺔ
 
ﺣـ
ـﺼـ
ـﺔ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺔ
 
Ha
H
Sad
S
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för del, lektion, period består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺣِﺼَّﺔ och uttalas HiSSa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver