Arabiska för börda, graviditet, last

Haml
ﺣَﻤﻞ
börda, graviditet, last – maskulinum singular

Det arabiska ordet för börda, graviditet, last uttalas Haml och skrivs ﺣَﻤﻞ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet börda, graviditet, last

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet börda, graviditet, last består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, mim som skrivs och uttalas m och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med börda, graviditet, last

Alla bokstäver i börda, graviditet, last

ﺣَﻤﻞ
ﺣـ
ـﻤـ
ـﻞ
 
ﺣـ
ـﻤـ
ـﻞ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
Ha
H
mim
m
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för börda, graviditet, last består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣَﻤﻞ och uttalas Haml.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för börda, graviditet, last

fa3l blir Haml

Vi har sett att det arabiska ordet för börda, graviditet, last skrivs ﺣَﻤﻞ och uttalas Haml. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är H, m och l, blir ordet Haml.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som börda, graviditet, last