Arabiska för adverb, kuvert, omständighet

Zarf
ﻇَﺮﻑ
adverb, kuvert, omständighet – maskulinum singular

Det arabiska ordet för adverb, kuvert, omständighet uttalas Zarf och skrivs ﻇَﺮﻑ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns adverb, kuvert, omständighet i:

Zuruuf
ﻇُﺮُﻭﻑ
adverb, kuvert, omständighet – maskulinum plural
Kategori: grammatik
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet adverb, kuvert, omständighet

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet adverb, kuvert, omständighet består av de arabiska bokstäverna Za som skrivs och uttalas Z, ra som skrivs och uttalas r och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med adverb, kuvert, omständighet

Alla bokstäver i adverb, kuvert, omständighet

ﻇَﺮﻑ
ﻇـ
ـﺮ
 
ﻇـ
ـﺮ
 
ﻇـ
ـﻈـ
ـﻆ
ـﺮ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
Za
Z
ra
r
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för adverb, kuvert, omständighet består av: Bokstaven Za som skrivs ﻅ (här som ﻇـ ) och uttalas Z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven fa som skrivs ﻑ och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻇَﺮﻑ och uttalas Zarf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för adverb, kuvert, omständighet

fa3l blir Zarf

Vi har sett att det arabiska ordet för adverb, kuvert, omständighet skrivs ﻇَﺮﻑ och uttalas Zarf. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är Z, r och f, blir ordet Zarf.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som adverb, kuvert, omständighet