Arabiska för tävling

sibaaq
ﺳِﺒَﺎﻕ
tävling – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tävling uttalas sibaaq och skrivs ﺳِﺒَﺎﻕ.

Om ljudfilerna
Kategori: sport
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet tävling

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tävling består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, beh som skrivs och uttalas b och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tävling

Alla bokstäver i tävling

ﺳِﺒَﺎﻕ
ﺳـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ﺳـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺎ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
sin
s
beh
b
alef
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för tävling består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺳِﺒَﺎﻕ och uttalas sibaaq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för tävling

fi3aal blir sibaaq

Vi har sett att det arabiska ordet för tävling skrivs ﺳِﺒَﺎﻕ och uttalas sibaaq. Ordet följer mönstret verbalnomen form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aal och ordets rotbokstäver är s, b och q, blir ordet sibaaq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som tävling