Arabiska för kullkastande, projektion

'isqaaT
ﺇِﺳﻘَﺎﻁ
kullkastande, projektion – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kullkastande, projektion uttalas 'isqaaT och skrivs ﺇِﺳﻘَﺎﻁ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet kullkastande, projektion

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kullkastande, projektion består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, qaf som skrivs och uttalas q och Ta som skrivs och uttalas T. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kullkastande, projektion

Alla bokstäver i kullkastande, projektion

ﺇِﺳﻘَﺎﻁ
ﺳـ
ـﻘـ
ـﺎ
 
ﺳـ
ـﻘـ
ـﺎ
 
ـﺈ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺎ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
 
alif hamza
'
sin
s
qaf
q
alef
Ta
T
 
 
Det arabiska ordet för kullkastande, projektion består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺇ och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Ta som skrivs ﻁ och uttalas T och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺇِﺳﻘَﺎﻁ och uttalas 'isqaaT.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kullkastande, projektion

'if3aal blir 'isqaaT

Vi har sett att det arabiska ordet för kullkastande, projektion skrivs ﺇِﺳﻘَﺎﻁ och uttalas 'isqaaT. Ordet följer mönstret verbalnomen form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'if3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'if3aal och ordets rotbokstäver är s, q och T, blir ordet 'isqaaT.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kullkastande, projektion