Arabiska för muskel

3aDala
ﻋَﻀَﻠَﺔ
muskel – femininum singular

Det arabiska ordet för muskel uttalas 3aDala och skrivs ﻋَﻀَﻠَﺔ.

Förutom grundformen finns muskel i:

3aDalaat
ﻋَﻀَﻠَﺎﺕ
muskel – femininum plural
Kategori: anatomi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet muskel

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet muskel består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, Dad som skrivs och uttalas D och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med muskel

Alla bokstäver i muskel

ﻋَﻀَﻠَﺔ
ﻋـ
ـﻀـ
ـﻠـ
ـﺔ
 
ﻋـ
ـﻀـ
ـﻠـ
ـﺔ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺔ
 
ayn
3
Dad
D
lam
l
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för muskel består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﻀـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻋَﻀَﻠَﺔ och uttalas 3aDala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för muskel

fa3ala blir 3aDala

Vi har sett att det arabiska ordet för muskel skrivs ﻋَﻀَﻠَﺔ och uttalas 3aDala. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är 3, D och l, blir ordet 3aDala.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som muskel