Arabiska för instrument, verktyg

wasiila
ﻭَﺳِﻴﻠَﺔ
instrument, verktyg – femininum singular

Det arabiska ordet för instrument, verktyg uttalas wasiila och skrivs ﻭَﺳِﻴﻠَﺔ.

Förutom grundformen finns instrument, verktyg i:

wasaa'il
ﻭَﺳَﺎﺋِﻞ
instrument, verktyg – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet instrument, verktyg

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet instrument, verktyg består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs ﻭ och uttalas w, sin som skrivs ﺱ och uttalas s och lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med instrument, verktyg

Alla bokstäver i instrument, verktyg

ﻭَﺳِﻴﻠَﺔ
ﺳـ
ـﻴـ
ـﻠـ
ـﺔ
 
ﺳـ
ـﻴـ
ـﻠـ
ـﺔ
 
ـﻮ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺔ
 
waw
w
sin
s
ya
y
lam
l
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för instrument, verktyg består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻭَﺳِﻴﻠَﺔ och uttalas wasiila.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för instrument, verktyg

fa3iila blir wasiila

Vi har sett att det arabiska ordet för instrument, verktyg skrivs ﻭَﺳِﻴﻠَﺔ och uttalas wasiila. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iila där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iila och ordets rotbokstäver är w, s och l, blir ordet wasiila.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som instrument, verktyg