Arabiska för påse

kiis
ﻛِﻴﺲ
påse – maskulinum singular

Det arabiska ordet för påse uttalas kiis och skrivs ﻛِﻴﺲ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns påse i:

'akyaas
ﺃَﻛﻴَﺎﺱ
påse – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet påse

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet påse består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs ﻙ och uttalas k, ya som skrivs ﻱ och uttalas y och sin som skrivs ﺱ och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med påse

Alla bokstäver i påse

ﻛِﻴﺲ
ﻛـ
ـﻴـ
ـﺲ
 
ﻛـ
ـﻴـ
ـﺲ
 
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
kaf
k
ya
y
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för påse består av: Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺲ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻛِﻴﺲ och uttalas kiis.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver