Arabiska för avfall, avgas, obefintlig

3aadim
ﻋَﺎﺩِﻡ
avfall, avgas, obefintlig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för avfall, avgas, obefintlig uttalas 3aadim och skrivs ﻋَﺎﺩِﻡ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns avfall, avgas, obefintlig i:

3iwaadim
ﻋِﻮَﺍﺩِﻡ
avfall, avgas, obefintlig – maskulinum plural
Kategori: trafik
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet avfall, avgas, obefintlig

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet avfall, avgas, obefintlig består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, dal som skrivs och uttalas d och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med avfall, avgas, obefintlig

Alla bokstäver i avfall, avgas, obefintlig

ﻋَﺎﺩِﻡ
ﻋـ
ـﺎ
 
ﻋـ
ـﺎ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺎ
ـﺪ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ayn
3
alef
dal
d
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för avfall, avgas, obefintlig består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﺎﺩِﻡ och uttalas 3aadim.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för avfall, avgas, obefintlig

faa3il blir 3aadim

Vi har sett att det arabiska ordet för avfall, avgas, obefintlig skrivs ﻋَﺎﺩِﻡ och uttalas 3aadim. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är 3, d och m, blir ordet 3aadim.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som avfall, avgas, obefintlig