Arabiska för klocka, tid, timme

saa3a
ﺳَﺎﻋَﺔ
klocka, tid, timme – femininum singular

Det arabiska ordet för klocka, tid, timme uttalas saa3a och skrivs ﺳَﺎﻋَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns klocka, tid, timme i:

saa3aat
ﺳَﺎﻋَﺎﺕ
klocka, tid, timme – femininum plural
Kategori: tid
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet klocka, tid, timme

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet klocka, tid, timme består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, waw som skrivs och uttalas w och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i klocka, tid, timme

ﺳَﺎﻋَﺔ
ﺳـ
ـﺎ
ﻋـ
ـﺔ
 
ﺳـ
ـﺎ
ﻋـ
ـﺔ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺔ
 
sin
s
alef
ayn
3
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för klocka, tid, timme består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas och är en del av ordets rot. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺳَﺎﻋَﺔ och uttalas saa3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver