Arabiska för fyllnad

Hashw
ﺣَﺸﻮ
fyllnad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för fyllnad uttalas Hashw och skrivs ﺣَﺸﻮ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet fyllnad

fyllnad av första halvraden i en versrad
fyllnad av andra halvraden i en versrad
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fyllnad består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs ﺡ och uttalas H, shin som skrivs ﺵ och uttalas sh och waw som skrivs ﻭ och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fyllnad

Alla bokstäver i fyllnad

ﺣَﺸﻮ
ﺣـ
ـﺸـ
ـﻮ
 
ﺣـ
ـﺸـ
ـﻮ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﻮ
 
Ha
H
shin
sh
waw
w
 
 
Det arabiska ordet för fyllnad består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣَﺸﻮ och uttalas Hashw.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver