Arabiska för bukt

sharm
ﺷَﺮﻡ
bukt – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bukt uttalas sharm och skrivs ﺷَﺮﻡ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns bukt i:

shuruum
ﺷُﺮُﻭﻡ
bukt – maskulinum plural
Kategori: geografi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet bukt

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bukt består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, ra som skrivs och uttalas r och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i bukt

ﺷَﺮﻡ
ﺷـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺮ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
shin
sh
ra
r
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för bukt består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺷَﺮﻡ och uttalas sharm.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver