Arabiska för stuga

kuukh
ﻛُﻮﺥ
stuga – maskulinum singular

Det arabiska ordet för stuga uttalas kuukh och skrivs ﻛُﻮﺥ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns stuga i:

'akwaakh
ﺃَﻛﻮَﺍﺥ
stuga – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet stuga

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet stuga består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, waw som skrivs och uttalas w och kha som skrivs och uttalas kh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i stuga

ﻛُﻮﺥ
ﻛـ
ـﻮ
 
ﻛـ
ـﻮ
 
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﻮ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
 
kaf
k
waw
w
kha
kh
 
 
Det arabiska ordet för stuga består av: Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven kha som skrivs ﺥ och uttalas kh och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻛُﻮﺥ och uttalas kuukh.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver