Arabiska för skrapa, suddare

miqshaT
ﻣِﻘﺸَﻂ
skrapa, suddare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för skrapa, suddare uttalas miqshaT och skrivs ﻣِﻘﺸَﻂ.

Ordklass: substantiv. Mönster: instrumentnomen

Så används ordet skrapa, suddare

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skrapa, suddare består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs ﻕ och uttalas q, shin som skrivs ﺵ och uttalas sh och Ta som skrivs ﻁ och uttalas T. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med skrapa, suddare

Alla bokstäver i skrapa, suddare

ﻣِﻘﺸَﻂ
ﻣـ
ـﻘـ
ـﺸـ
ـﻂ
 
ﻣـ
ـﻘـ
ـﺸـ
ـﻂ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
 
mim
m
qaf
q
shin
sh
Ta
T
 
 
Det arabiska ordet för skrapa, suddare består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻂ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣِﻘﺸَﻂ och uttalas miqshaT.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver