Vad kan jag stå till tjänst med?

Den arabiska frasen Vad kan jag stå till tjänst med? uttalas 'ayyatu khidmatin och skrivs ﺃَﻳَّﺔُ ﺧِﺪﻣَﺔٍ

De arabiska orden i Vad kan jag stå till tjänst med?

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Vad kan jag stå till tjänst med?. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

någon

ﺃَﻳَّﺔُ
Uttal: 'ayyatu
Svensk versättning: någon
Ordklass: pronomen

tjänst

ﺧِﺪﻣَﺔٍ
Uttal: khidmatin
Svensk versättning (av ordets grundform): tjänst
Ordklass: substantiv
kasus: genitiv
bestämdhet: obestämd form
genus: femininum

Grundformen av tjänst

ﺧِﺪﻣَﺔ
khidma
(singular, obestämd form, utan kasus)

Typ av fras: Idafa-konstruktioner

En idafa-konstruktion används för att uttrycka genitiv (ägande) på arabiska.