Arabiska för studie, sökning, uppsats

baHth
ﺑَﺤﺚ
studie, sökning, uppsats – maskulinum singular

Det arabiska ordet för studie, sökning, uppsats uttalas baHth och skrivs ﺑَﺤﺚ.

Förutom grundformen finns studie, sökning, uppsats i:

buHuuth
ﺑُﺤُﻮﺙ
studie, sökning, uppsats – maskulinum plural
Kategori: utbildning
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet studie, sökning, uppsats

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet studie, sökning, uppsats består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, Ha som skrivs och uttalas H och tha som skrivs och uttalas th. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med studie, sökning, uppsats

Alla bokstäver i studie, sökning, uppsats

ﺑَﺤﺚ
ﺑـ
ـﺤـ
ـﺚ
 
ﺑـ
ـﺤـ
ـﺚ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
 
beh
b
Ha
H
tha
th
 
 
Det arabiska ordet för studie, sökning, uppsats består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ـﺚ ) och uttalas th och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺑَﺤﺚ och uttalas baHth.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för studie, sökning, uppsats

fa3l blir baHth

Vi har sett att det arabiska ordet för studie, sökning, uppsats skrivs ﺑَﺤﺚ och uttalas baHth. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är b, H och th, blir ordet baHth.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som studie, sökning, uppsats