Arabiska för delande, skärande

taqTii3
ﺗَﻘﻄِﻴﻊ
delande, skärande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för delande, skärande uttalas taqTii3 och skrivs ﺗَﻘﻄِﻴﻊ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet delande, skärande

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet delande, skärande består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, Ta som skrivs och uttalas T och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med delande, skärande

Alla bokstäver i delande, skärande

ﺗَﻘﻄِﻴﻊ
ﺗـ
ـﻘـ
ـﻄـ
ـﻴـ
ـﻊ
 
ﺗـ
ـﻘـ
ـﻄـ
ـﻴـ
ـﻊ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
ta
t
qaf
q
Ta
T
ya
y
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för delande, skärande består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻘﻄِﻴﻊ och uttalas taqTii3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för delande, skärande

taf3iil blir taqTii3

Vi har sett att det arabiska ordet för delande, skärande skrivs ﺗَﻘﻄِﻴﻊ och uttalas taqTii3. Ordet följer mönstret verbalnomen form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen taf3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är taf3iil och ordets rotbokstäver är q, T och 3, blir ordet taqTii3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som delande, skärande