Arabiska för övervakning

muraaqaba
ﻣُﺮَﺍﻗَﺒَﺔ
övervakning – femininum singular

Det arabiska ordet för övervakning uttalas muraaqaba och skrivs ﻣُﺮَﺍﻗَﺒَﺔ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet övervakning

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet övervakning består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, qaf som skrivs och uttalas q och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med övervakning

Alla bokstäver i övervakning

ﻣُﺮَﺍﻗَﺒَﺔ
ﻣـ
ـﺮ
ﻗـ
ـﺒـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﺮ
ﻗـ
ـﺒـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
ـﺎ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺔ
 
mim
m
ra
r
alef
qaf
q
beh
b
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för övervakning består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣُﺮَﺍﻗَﺒَﺔ och uttalas muraaqaba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för övervakning

mufaa3ala blir muraaqaba

Vi har sett att det arabiska ordet för övervakning skrivs ﻣُﺮَﺍﻗَﺒَﺔ och uttalas muraaqaba. Ordet följer mönstret verbalnomen form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufaa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufaa3ala och ordets rotbokstäver är r, q och b, blir ordet muraaqaba.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som övervakning