Arabiska för skal

qishr
ﻗِﺸﺮ
skal – maskulinum singular

Det arabiska ordet för skal uttalas qishr och skrivs ﻗِﺸﺮ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns skal i:

qushuur
ﻗُﺸُﻮﺭ
skal – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet skal

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skal består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, shin som skrivs och uttalas sh och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med skal

Alla bokstäver i skal

ﻗِﺸﺮ
ﻗـ
ـﺸـ
ـﺮ
 
ﻗـ
ـﺸـ
ـﺮ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺮ
 
qaf
q
shin
sh
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för skal består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻗِﺸﺮ och uttalas qishr.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver