Arabiska för beskrivning, porträtt

waSf
ﻭَﺻﻒ
beskrivning, porträtt – maskulinum singular

Det arabiska ordet för beskrivning, porträtt uttalas waSf och skrivs ﻭَﺻﻒ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet beskrivning, porträtt

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet beskrivning, porträtt består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, Sad som skrivs och uttalas S och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med beskrivning, porträtt

Alla bokstäver i beskrivning, porträtt

ﻭَﺻﻒ
ﺻـ
ـﻒ
 
ﺻـ
ـﻒ
 
ـﻮ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
waw
w
Sad
S
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för beskrivning, porträtt består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻭَﺻﻒ och uttalas waSf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för beskrivning, porträtt

fa3l blir waSf

Vi har sett att det arabiska ordet för beskrivning, porträtt skrivs ﻭَﺻﻒ och uttalas waSf. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är w, S och f, blir ordet waSf.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som beskrivning, porträtt