Arabiska för stråle

shu3aa3
ﺷُﻌَﺎﻉ
stråle – maskulinum singular

Det arabiska ordet för stråle uttalas shu3aa3 och skrivs ﺷُﻌَﺎﻉ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet stråle

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet stråle består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, ayn som skrivs och uttalas 3 och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med stråle

Alla bokstäver i stråle

ﺷُﻌَﺎﻉ
ﺷـ
ـﻌـ
ـﺎ
 
ﺷـ
ـﻌـ
ـﺎ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
shin
sh
ayn
3
alef
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för stråle består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺷُﻌَﺎﻉ och uttalas shu3aa3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver