Arabiska för skala, stege, trappa

sullam
ﺳُﻠَّﻢ
skala, stege, trappa – maskulinum singular

Det arabiska ordet för skala, stege, trappa uttalas sullam och skrivs ﺳُﻠَّﻢ.

Om ljudfilerna
Kategori: musik
Ordklass: substantiv.

Så används ordet skala, stege, trappa

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skala, stege, trappa består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, lam som skrivs och uttalas l och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med skala, stege, trappa

Alla bokstäver i skala, stege, trappa

ﺳُﻠَّﻢ
ﺳـ
ـﻠـ
ـﻢ
 
ﺳـ
ـﻠـ
ـﻢ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
sin
s
lam
l
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för skala, stege, trappa består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m. Ordet skrivs därför ﺳُﻠَّﻢ och uttalas sullam.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver