Arabiska för simning

sibaaHa
ﺳِﺒَﺎﺣَﺔ
simning – femininum singular

Det arabiska ordet för simning uttalas sibaaHa och skrivs ﺳِﺒَﺎﺣَﺔ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet simning

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet simning består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, beh som skrivs och uttalas b och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med simning

Alla bokstäver i simning

ﺳِﺒَﺎﺣَﺔ
ﺳـ
ـﺒـ
ـﺎ
ﺣـ
ـﺔ
 
ﺳـ
ـﺒـ
ـﺎ
ﺣـ
ـﺔ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺎ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺔ
 
sin
s
beh
b
alef
Ha
H
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för simning består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺳِﺒَﺎﺣَﺔ och uttalas sibaaHa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för simning

fi3aala blir sibaaHa

Vi har sett att det arabiska ordet för simning skrivs ﺳِﺒَﺎﺣَﺔ och uttalas sibaaHa. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aala och ordets rotbokstäver är s, b och H, blir ordet sibaaHa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som simning