Arabiska för resa

riHla
ﺭِﺣﻠَﺔ
resa – femininum singular

Det arabiska ordet för resa uttalas riHla och skrivs ﺭِﺣﻠَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns resa i:

riHlaat
ﺭِﺣﻠَﺎﺕ
resa – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet resa

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet resa består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, Ha som skrivs och uttalas H och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med resa

Alla bokstäver i resa

ﺭِﺣﻠَﺔ
ﺣـ
ـﻠـ
ـﺔ
 
ﺣـ
ـﻠـ
ـﺔ
 
ـﺮ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺔ
 
ra
r
Ha
H
lam
l
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för resa består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺭِﺣﻠَﺔ och uttalas riHla.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för resa

fi3la blir riHla

Vi har sett att det arabiska ordet för resa skrivs ﺭِﺣﻠَﺔ och uttalas riHla. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3la och ordets rotbokstäver är r, H och l, blir ordet riHla.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som resa