Arabiska för hjältemod, mästerskap

buTuula
ﺑُﻄُﻮﻟَﺔ
hjältemod, mästerskap – femininum singular

Det arabiska ordet för hjältemod, mästerskap uttalas buTuula och skrivs ﺑُﻄُﻮﻟَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns hjältemod, mästerskap i:

buTuulaat
ﺑُﻄُﻮﻟَﺎﺕ
hjältemod, mästerskap – femininum plural
Kategori: sport
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet hjältemod, mästerskap

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hjältemod, mästerskap består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, Ta som skrivs och uttalas T och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hjältemod, mästerskap

Alla bokstäver i hjältemod, mästerskap

ﺑُﻄُﻮﻟَﺔ
ﺑـ
ـﻄـ
ـﻮ
ﻟـ
ـﺔ
 
ﺑـ
ـﻄـ
ـﻮ
ﻟـ
ـﺔ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﻮ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺔ
 
beh
b
Ta
T
waw
w
lam
l
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för hjältemod, mästerskap består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺑُﻄُﻮﻟَﺔ och uttalas buTuula.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för hjältemod, mästerskap

fu3uula blir buTuula

Vi har sett att det arabiska ordet för hjältemod, mästerskap skrivs ﺑُﻄُﻮﻟَﺔ och uttalas buTuula. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3uula där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3uula och ordets rotbokstäver är b, T och l, blir ordet buTuula.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som hjältemod, mästerskap