Arabiska för topp, toppmöte

qimma
ﻗِﻤَّﺔ
topp, toppmöte – femininum singular

Det arabiska ordet för topp, toppmöte uttalas qimma och skrivs ﻗِﻤَّﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns topp, toppmöte i:

qimam
ﻗِﻤَﻢ
topp, toppmöte – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet topp, toppmöte

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet topp, toppmöte består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, mim som skrivs och uttalas m och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med topp, toppmöte

Alla bokstäver i topp, toppmöte

ﻗِﻤَّﺔ
ﻗـ
ـﻤـ
ـﺔ
 
ﻗـ
ـﻤـ
ـﺔ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺔ
 
qaf
q
mim
m
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för topp, toppmöte består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻗِﻤَّﺔ och uttalas qimma.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver