Arabiska för badande

istiHmaam
ﺍِﺳﺘِﺤﻤَﺎﻡ
badande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för badande uttalas istiHmaam och skrivs ﺍِﺳﺘِﺤﻤَﺎﻡ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet badande

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet badande består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, mim som skrivs och uttalas m och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med badande

Alla bokstäver i badande

ﺍِﺳﺘِﺤﻤَﺎﻡ
ﺳـ
ـﺘـ
ـﺤـ
ـﻤـ
ـﺎ
 
ﺳـ
ـﺘـ
ـﺤـ
ـﻤـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
alef
sin
s
ta
t
Ha
H
mim
m
alef
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för badande består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﺳﺘِﺤﻤَﺎﻡ och uttalas istiHmaam.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver