Arabiska för stad

madiina
ﻣَﺪِﻳﻨَﺔ
stad – femininum singular

Det arabiska ordet för stad uttalas madiina och skrivs ﻣَﺪِﻳﻨَﺔ.

Förutom grundformen finns stad i:

mudun
ﻣُﺪُﻥ
stad – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet stad

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet stad består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs ﻡ och uttalas m, dal som skrivs ﺩ och uttalas d och nun som skrivs ﻥ och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med stad

Alla bokstäver i stad

ﻣَﺪِﻳﻨَﺔ
ﻣـ
ـﺪ
ﻳـ
ـﻨـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﺪ
ﻳـ
ـﻨـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺪ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺔ
 
mim
m
dal
d
ya
y
nun
n
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för stad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣَﺪِﻳﻨَﺔ och uttalas madiina.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för stad

fa3iila blir madiina

Vi har sett att det arabiska ordet för stad skrivs ﻣَﺪِﻳﻨَﺔ och uttalas madiina. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iila där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iila och ordets rotbokstäver är m, d och n, blir ordet madiina.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som stad