Arabiska för gammal

qadiim
ﻗَﺪِﻳﻢ
gammal – maskulinum singular

Det arabiska ordet för gammal uttalas qadiim och skrivs ﻗَﺪِﻳﻢ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns gammal i:

qadiima
ﻗَﺪِﻳﻤَﺔ
gammal – femininum singular
qadiimaat
ﻗَﺪِﻳﻤَﺎﺕ
gammal – femininum plural
qudamaa'
ﻗُﺪَﻣَﺎﺀ
gammal – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet gammal

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet gammal består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, dal som skrivs och uttalas d och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med gammal

Alla bokstäver i gammal

ﻗَﺪِﻳﻢ
ﻗـ
ـﺪ
ﻳـ
ـﻢ
 
ﻗـ
ـﺪ
ﻳـ
ـﻢ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺪ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
qaf
q
dal
d
ya
y
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för gammal består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻗَﺪِﻳﻢ och uttalas qadiim.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för gammal

fa3iil blir qadiim

Vi har sett att det arabiska ordet för gammal skrivs ﻗَﺪِﻳﻢ och uttalas qadiim. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är q, d och m, blir ordet qadiim.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som gammal