Arabiska för studie

diraasa
ﺩِﺭَﺍﺳَﺔ
studie – femininum singular

Det arabiska ordet för studie uttalas diraasa och skrivs ﺩِﺭَﺍﺳَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns studie i:

diraasaat
ﺩِﺭَﺍﺳَﺎﺕ
studie – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet studie

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet studie består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs och uttalas d, ra som skrivs och uttalas r och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med studie

Alla bokstäver i studie

ﺩِﺭَﺍﺳَﺔ
ﺳـ
ـﺔ
 
ﺳـ
ـﺔ
 
ـﺪ
ـﺮ
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺔ
 
dal
d
ra
r
alef
sin
s
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för studie består av: Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺩِﺭَﺍﺳَﺔ och uttalas diraasa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för studie

fi3aala blir diraasa

Vi har sett att det arabiska ordet för studie skrivs ﺩِﺭَﺍﺳَﺔ och uttalas diraasa. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aala och ordets rotbokstäver är d, r och s, blir ordet diraasa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som studie