Arabiska för rygg

Zahr
ﻇَﻬﺮ
rygg – maskulinum singular

Det arabiska ordet för rygg uttalas Zahr och skrivs ﻇَﻬﺮ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns rygg i:

Zuhuur
ﻇُﻬُﻮﺭ
rygg – maskulinum plural
Kategori: anatomi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet rygg

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet rygg består av de arabiska bokstäverna Za som skrivs och uttalas Z, ha som skrivs och uttalas h och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med rygg

Alla bokstäver i rygg

ﻇَﻬﺮ
ﻇـ
ـﻬـ
ـﺮ
 
ﻇـ
ـﻬـ
ـﺮ
 
ﻇـ
ـﻈـ
ـﻆ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺮ
 
Za
Z
ha
h
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för rygg består av: Bokstaven Za som skrivs ﻅ (här som ﻇـ ) och uttalas Z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻇَﻬﺮ och uttalas Zahr.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för rygg

fa3l blir Zahr

Vi har sett att det arabiska ordet för rygg skrivs ﻇَﻬﺮ och uttalas Zahr. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är Z, h och r, blir ordet Zahr.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som rygg