Arabiska för balans

tawaazun
ﺗَﻮَﺍﺯُﻥ
balans – maskulinum singular

Det arabiska ordet för balans uttalas tawaazun och skrivs ﺗَﻮَﺍﺯُﻥ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet balans

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet balans består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, zayn som skrivs och uttalas z och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med balans

Alla bokstäver i balans

ﺗَﻮَﺍﺯُﻥ
ﺗـ
ـﻮ
 
ﺗـ
ـﻮ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﻮ
ـﺎ
ـﺰ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
ta
t
waw
w
alef
zayn
z
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för balans består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻮَﺍﺯُﻥ och uttalas tawaazun.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för balans

tafaa3ul blir tawaazun

Vi har sett att det arabiska ordet för balans skrivs ﺗَﻮَﺍﺯُﻥ och uttalas tawaazun. Ordet följer mönstret verbalnomen form 6. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafaa3ul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafaa3ul och ordets rotbokstäver är w, z och n, blir ordet tawaazun.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som balans