Arabiska för palm

nakhla
ﻧَﺨﻠَﺔ
palm – femininum singular

Det arabiska ordet för palm uttalas nakhla och skrivs ﻧَﺨﻠَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns palm i:

nakhl
ﻧَﺨﻞ
palm – femininum plural
Kategori: botanik
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet palm

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet palm består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, kha som skrivs och uttalas kh och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med palm

Alla bokstäver i palm

ﻧَﺨﻠَﺔ
ﻧـ
ـﺨـ
ـﻠـ
ـﺔ
 
ﻧـ
ـﺨـ
ـﻠـ
ـﺔ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺔ
 
nun
n
kha
kh
lam
l
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för palm består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻧَﺨﻠَﺔ och uttalas nakhla.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver