Arabiska för höna, kyckling

dajaaja
ﺩَﺟَﺎﺟَﺔ
höna, kyckling – femininum singular

Det arabiska ordet för höna, kyckling uttalas dajaaja och skrivs ﺩَﺟَﺎﺟَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns höna, kyckling i:

dajaaj
ﺩَﺟَﺎﺝ
höna, kyckling – femininum plural
Kategori: zoologi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet höna, kyckling

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet höna, kyckling består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs och uttalas d, jim som skrivs och uttalas j och jim som skrivs och uttalas j. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i höna, kyckling

ﺩَﺟَﺎﺟَﺔ
ﺟـ
ـﺎ
ﺟـ
ـﺔ
 
ﺟـ
ـﺎ
ﺟـ
ـﺔ
 
ـﺪ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺎ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺔ
 
dal
d
jim
j
alef
jim
j
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för höna, kyckling består av: Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺩَﺟَﺎﺟَﺔ och uttalas dajaaja.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver