Arabiska för bil

sayyaara
ﺳَﻴَّﺎﺭَﺓ
bil – femininum singular

Det arabiska ordet för bil uttalas sayyaara och skrivs ﺳَﻴَّﺎﺭَﺓ.

Förutom grundformen finns bil i:

sayyaaraat
ﺳَﻴَّﺎﺭَﺍﺕ
bil – femininum plural
Kategori: trafik
Ordklass: substantiv.

Så används ordet bil

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bil består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs ﺱ och uttalas s, ya som skrivs ﻱ och uttalas y och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bil

Alla bokstäver i bil

ﺳَﻴَّﺎﺭَﺓ
ﺳـ
ـﻴـ
ـﺎ
 
ﺳـ
ـﻴـ
ـﺎ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺎ
ـﺮ
ـﺔ
 
sin
s
ya
y
alef
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för bil består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﺳَﻴَّﺎﺭَﺓ och uttalas sayyaara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver