Arabiska för professionell

muHtarif
ﻣُﺤﺘَﺮِﻑ
professionell – maskulinum singular

Det arabiska ordet för professionell uttalas muHtarif och skrivs ﻣُﺤﺘَﺮِﻑ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet professionell

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet professionell består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs ﺡ och uttalas H, ra som skrivs ﺭ och uttalas r och fa som skrivs ﻑ och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med professionell

Alla bokstäver i professionell

ﻣُﺤﺘَﺮِﻑ
ﻣـ
ـﺤـ
ـﺘـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺤـ
ـﺘـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺮ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
mim
m
Ha
H
ta
t
ra
r
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för professionell består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺤﺘَﺮِﻑ och uttalas muHtarif.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för professionell

mufta3il blir muHtarif

Vi har sett att det arabiska ordet för professionell skrivs ﻣُﺤﺘَﺮِﻑ och uttalas muHtarif. Ordet följer mönstret aktivt particip form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufta3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufta3il och ordets rotbokstäver är H, r och f, blir ordet muHtarif.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som professionell