Arabiska för tomat

TamaaTim
ﻃَﻤَﺎﻃِﻢ
tomat – femininum singular

Det arabiska ordet för tomat uttalas TamaaTim och skrivs ﻃَﻤَﺎﻃِﻢ.

Om ljudfilerna
Kategori: mat
Ordklass: substantiv.

Så används ordet tomat

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Alla bokstäver i tomat

ﻃَﻤَﺎﻃِﻢ
ﻃـ
ـﻤـ
ـﺎ
ﻃـ
ـﻢ
 
ﻃـ
ـﻤـ
ـﺎ
ﻃـ
ـﻢ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺎ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
Ta
T
mim
m
alef
Ta
T
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för tomat består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m. Ordet skrivs därför ﻃَﻤَﺎﻃِﻢ och uttalas TamaaTim.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver