Arabiska för bi

naHla
ﻧَﺤﻠَﺔ
bi – femininum singular

Det arabiska ordet för bi uttalas naHla och skrivs ﻧَﺤﻠَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns bi i:

naHl
ﻧَﺤﻞ
bi – femininum plural
Kategori: zoologi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet bi

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bi består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, Ha som skrivs och uttalas H och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bi

Alla bokstäver i bi

ﻧَﺤﻠَﺔ
ﻧـ
ـﺤـ
ـﻠـ
ـﺔ
 
ﻧـ
ـﺤـ
ـﻠـ
ـﺔ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺔ
 
nun
n
Ha
H
lam
l
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för bi består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻧَﺤﻠَﺔ och uttalas naHla.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bi

fa3la blir naHla

Vi har sett att det arabiska ordet för bi skrivs ﻧَﺤﻠَﺔ och uttalas naHla. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3la och ordets rotbokstäver är n, H och l, blir ordet naHla.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bi