Arabiska för system

niZaam
ﻧِﻈَﺎﻡ
system – maskulinum singular

Det arabiska ordet för system uttalas niZaam och skrivs ﻧِﻈَﺎﻡ.

Förutom grundformen finns system i:

'anZima
ﺃَﻧﻈِﻤَﺔ
system – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet system

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet system består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs ﻥ och uttalas n, Za som skrivs ﻅ och uttalas Z och mim som skrivs ﻡ och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med system

Alla bokstäver i system

ﻧِﻈَﺎﻡ
ﻧـ
ـﻈـ
ـﺎ
 
ﻧـ
ـﻈـ
ـﺎ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻇـ
ـﻈـ
ـﻆ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
nun
n
Za
Z
alef
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för system består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Za som skrivs ﻅ (här som ـﻈـ ) och uttalas Z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻧِﻈَﺎﻡ och uttalas niZaam.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för system

fi3aal blir niZaam

Vi har sett att det arabiska ordet för system skrivs ﻧِﻈَﺎﻡ och uttalas niZaam. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aal och ordets rotbokstäver är n, Z och m, blir ordet niZaam.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som system