Arabiska för ben

rijl
ﺭِﺟﻞ
ben – femininum singular

Det arabiska ordet för ben uttalas rijl och skrivs ﺭِﺟﻞ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet ben

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ben består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, jim som skrivs och uttalas j och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ben

Alla bokstäver i ben

ﺭِﺟﻞ
ﺟـ
ـﻞ
 
ﺟـ
ـﻞ
 
ـﺮ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ra
r
jim
j
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för ben består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺭِﺟﻞ och uttalas rijl.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ben

fi3l blir rijl

Vi har sett att det arabiska ordet för ben skrivs ﺭِﺟﻞ och uttalas rijl. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3l och ordets rotbokstäver är r, j och l, blir ordet rijl.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ben