Arabiska för möte, samling

ijtimaa3
ﺍِﺟﺘِﻤَﺎﻉ
möte, samling – femininum singular

Det arabiska ordet för möte, samling uttalas ijtimaa3 och skrivs ﺍِﺟﺘِﻤَﺎﻉ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns möte, samling i:

ijtimaa3aat
ﺍِﺟﺘِﻤَﺎﻋَﺎﺕ
möte, samling – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet möte, samling

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet möte, samling består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs ﺝ och uttalas j, mim som skrivs ﻡ och uttalas m och ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med möte, samling

Alla bokstäver i möte, samling

ﺍِﺟﺘِﻤَﺎﻉ
ﺟـ
ـﺘـ
ـﻤـ
ـﺎ
 
ﺟـ
ـﺘـ
ـﻤـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
alef
jim
j
ta
t
mim
m
alef
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för möte, samling består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﺟﺘِﻤَﺎﻉ och uttalas ijtimaa3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för möte, samling

ifti3aal blir ijtimaa3

Vi har sett att det arabiska ordet för möte, samling skrivs ﺍِﺟﺘِﻤَﺎﻉ och uttalas ijtimaa3. Ordet följer mönstret verbalnomen form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen ifti3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är ifti3aal och ordets rotbokstäver är j, m och 3, blir ordet ijtimaa3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som möte, samling