Arabiska för väska

Haqiiba
ﺣَﻘِﻴﺒَﺔ
väska – femininum singular

Det arabiska ordet för väska uttalas Haqiiba och skrivs ﺣَﻘِﻴﺒَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns väska i:

Haqaa'ib
ﺣَﻘَﺎﺋِﺐ
väska – femininum plural
Kategori: kläder
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet väska

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet väska består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, qaf som skrivs och uttalas q och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i väska

ﺣَﻘِﻴﺒَﺔ
ﺣـ
ـﻘـ
ـﻴـ
ـﺒـ
ـﺔ
 
ﺣـ
ـﻘـ
ـﻴـ
ـﺒـ
ـﺔ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺔ
 
Ha
H
qaf
q
ya
y
beh
b
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för väska består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺣَﻘِﻴﺒَﺔ och uttalas Haqiiba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för väska

fa3iila blir Haqiiba

Vi har sett att det arabiska ordet för väska skrivs ﺣَﻘِﻴﺒَﺔ och uttalas Haqiiba. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iila där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iila och ordets rotbokstäver är H, q och b, blir ordet Haqiiba.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som väska