Arabiska för nymf

Huuriyya
ﺣُﻮﺭِﻳَّﺔ
nymf – femininum singular

Det arabiska ordet för nymf uttalas Huuriyya och skrivs ﺣُﻮﺭِﻳَّﺔ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet nymf

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet nymf består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, waw som skrivs och uttalas w och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med nymf

Alla bokstäver i nymf

ﺣُﻮﺭِﻳَّﺔ
ﺣـ
ـﻮ
ﻳـ
ـﺔ
 
ﺣـ
ـﻮ
ﻳـ
ـﺔ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﻮ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺔ
 
Ha
H
waw
w
ra
r
ya
y
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för nymf består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺣُﻮﺭِﻳَّﺔ och uttalas Huuriyya.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver