Arabiska för kopp

finjaan
ﻓِﻨﺠَﺎﻥ
kopp – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kopp uttalas finjaan och skrivs ﻓِﻨﺠَﺎﻥ.

Om ljudfilerna
Kategori: matservering
Ordklass: substantiv. Mönster: fler än tre rötter

Så används ordet kopp

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Alla bokstäver i kopp

ﻓِﻨﺠَﺎﻥ
ﻓـ
ـﻨـ
ـﺠـ
ـﺎ
 
ﻓـ
ـﻨـ
ـﺠـ
ـﺎ
 
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
fa
f
nun
n
jim
j
alef
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för kopp består av: Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven nun som skrivs ﻥ och uttalas n. Ordet skrivs därför ﻓِﻨﺠَﺎﻥ och uttalas finjaan.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver