Arabiska för bomull

quTn
ﻗُﻄﻦ
bomull – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bomull uttalas quTn och skrivs ﻗُﻄﻦ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns bomull i:

'aqTaan
ﺃَﻗﻄَﺎﻥ
bomull – maskulinum plural
Kategori: textil
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet bomull

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bomull består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, Ta som skrivs och uttalas T och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bomull

Alla bokstäver i bomull

ﻗُﻄﻦ
ﻗـ
ـﻄـ
ـﻦ
 
ﻗـ
ـﻄـ
ـﻦ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
qaf
q
Ta
T
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för bomull består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻗُﻄﻦ och uttalas quTn.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bomull

fu3l blir quTn

Vi har sett att det arabiska ordet för bomull skrivs ﻗُﻄﻦ och uttalas quTn. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3l och ordets rotbokstäver är q, T och n, blir ordet quTn.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bomull