Arabiska för helg, semester

3uTla
ﻋُﻄﻠَﺔ
helg, semester – femininum singular

Det arabiska ordet för helg, semester uttalas 3uTla och skrivs ﻋُﻄﻠَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns helg, semester i:

3uTal
ﻋُﻄَﻞ
helg, semester – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet helg, semester

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet helg, semester består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, Ta som skrivs och uttalas T och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med helg, semester

Alla bokstäver i helg, semester

ﻋُﻄﻠَﺔ
ﻋـ
ـﻄـ
ـﻠـ
ـﺔ
 
ﻋـ
ـﻄـ
ـﻠـ
ـﺔ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺔ
 
ayn
3
Ta
T
lam
l
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för helg, semester består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻋُﻄﻠَﺔ och uttalas 3uTla.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för helg, semester

fu3la blir 3uTla

Vi har sett att det arabiska ordet för helg, semester skrivs ﻋُﻄﻠَﺔ och uttalas 3uTla. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3la och ordets rotbokstäver är 3, T och l, blir ordet 3uTla.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som helg, semester